De Bosbaan beschikt, inclusief de oproeibaan, over 8 roeibanen. De Thetissprint wordt gestart in de banen 1 t/m 7.

Trainen

Trainen tijdens de wedstrijd is in tegenstelling tot 2 km wedstrijden wel toegestaan, mits dit gebeurt buiten het wedstrijdgebied en men het verloop van de wedstrijd niet hindert. Plan het terugkeren naar het botenterrein zo veel mogelijk na de laatste race (ca. 21.30).

Oproeien

Oproeien dient te geschieden in baan 0. Dit is de aan de zijde van de finishtoren. Ploegen dienen ruim voor een aankomende wedstrijd te laten lopen. Het is verboden om tijdens het in- of uitroeien mee te varen met een wedstrijd.

Warmroeien en trainen

Het warmroeien en trainen gedurende de wedstrijd is uitsluitend toegestaan tussen de 0 (2 km-start) en 1000 meter. Na het passeren van de 1000 meter-lijn mag in baan 0, 1 en 2 alleen in de richting van de 0 meter (2 km-start) geroeid worden. Roeien in de banen 3 en 4 is te allen tijde verboden. Deze banen dienen uitsluitend haaks overgestoken te worden. In de banen 5, 6 en 7 mag in de richting van het (sprint-) startgebied worden geroeid. Bij binnenkomst van het startgebied mag men daar niet meer uit en mag uitsluitend in de richting van de finish verder gevaren worden.

Let op! Trainen mag dus alleen tussen de 0 meter en 1000 meter. 

Sprint-startgebied

Eenmaal aangekomen in het sprint-startgebied (tussen de 1250 en 1500 meter) gaat u op aanwijzing van de voorstarter klaar liggen in de baan waarin de wedstrijd moet worden gevaren. U dient ruim voor het starttijdstip in het startgebied aanwezig te zijn.

In de voorwedstrijd worden de banen 2 t/m 7 gebruikt voor de sprint. Een aantal finales zal met 7 boten gevaren worden, hierdoor zullen tijdens de finales in de banen 1 t/m 7 gestart worden.

Let op! Bij een veld met 7 inschrijvingen wordt er meteen finale gevaren. Bij velden met meer inschrijvingen dan 7 zijn er voorwedstrijden. 

Uitroeien

Bij uitroeien dient men na de 1250 meter rond te maken en uit te roeien in de daarvoor aangewezen baan 7. Laat bij het naderen van de startlijn lopen en wacht tot er tussen twee races gelegenheid is om door te roeien (op aanwijzing van de starter).

Overtredingen

Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden.