3.3.1     Risicoanalyse en scenario’s weersomstandigheden

Voorafgaand aan de wedstrijd wordt de weersverwachting in de gaten gehouden door het hoofd van de jury of de wedstrijdleiding. Als hier aanleiding voor is (wanneer nodig meerdere keren per dag) wordt extra weersinformatie opgevraagd.

Internetlinks:
www.accuweather.com

www.meteoconsult.nl

Een telefonisch consult kan worden gedaan bij: Meteoconsult   0317-399800    

Een besluit tot het uitstellen van wedstrijden, het afgelasten van wedstrijden en/of het (gedeeltelijk) ontruimen van het terrein wordt genomen door de veiligheidscoördinator in samenspraak met de wedstrijdleiding en hoofd van de jury. Als een van drieën op het moment dat een dergelijk besluit opportuun is, niet in de toren is en de tijd het toestaat, zal geprobeerd te worden telefonisch contact op te nemen. Indien ze niet bereikbaar zijn, zullen de aanwezige personen in de finishtoren de beslissing nemen.

Standaard uitgangspunten:

  • Melding van onweer op anderhalf uur afstand: Verhoogde alertheid
  • Melding van onweer op een uur afstand: Geen nieuwe ploegen het water op totdat duidelijk is welke kant       het onweer zich op beweegt.
  • Melding van onweer op een half uur afstand: De baan wordt ontruimd.

Indien tot uitstel, afgelasting of ontruiming besloten is zal de omroeper de bezoekers op de kant en op het botenterrein op de hoogte brengen. Het Hoofd Jury zal de Kamprechters instructies geven. De wedstrijdleiding zal de motorbootbestuurders op de hoogte brengen.

De mededelingen moeten erop gericht zijn wat de actuele stand van zaken is, wat het besluit is en wanneer de wedstrijdleiding met een mededeling zal komen over een mogelijke hervatting van de wedstrijd.

Indien nodig zullen er mensen beschikbaar zijn die het publiek instrueren naar aanleiding van de beslissingen van de veiligheidscoördinator en wedstrijdleiding.

Belangrijke telefoonnummers:

Veiligheidscoördinator Pleun Bon

Wedstrijdleider Jet Zanbergen

Arts EHBO service van het Rode Kruis – 112

Voorzitter Aida Cosijn Diez

Hoofd van de Jury Lex van Drooge